To pierwszy dzień na drodze do samodzielności dziecka. Warto, byś wtedy był

Pierwszy dzień w przedszkolu jest zwykle też takim, w którym dziecko rozstaje się z rodzicami. Prawdopodobnie wcześniej tego nie robiło na tak długo. Jako ojciec masz w tym dniu szczególne zadanie.