Z tego artykułu dowiesz się:

 • dlaczego wychowanie w poczuciu własnej wartości się nam opłaca i ile możemy zyskać?
 • jak zaczarować dziecko, by było grzeczne i chętne do współpracy?
 • jak uczyć dziecko radzić sobie z emocjami?
 • jak dać mu pewność, że jest ważne i wartościowe?
 • jak je doceniać i szukać talentów?

Zapraszam Cię na drugi webinar w ramach Projektu Ojciec, który organizuję wspólnie z Wielickim Centrum Kultury.

Pomysł jest taki sam, jak poprzednio.

 1. Poniżej znajdziesz artykuł i filmowe wprowadzenie do tematu spotkania. Zapoznaj się proszę z nimi.
 2. 28 lipca (wtorek o 21:00) odbędzie się webinar, na który serdecznie Cię zapraszam. Na nim omówimy, jak to wszystko wdrożyć w życie. Będziemy mogli też porozmawiać, o naszych doświadczeniach i dobrych przykładach.

Na webinar możesz zapisać się tutaj:


Czym jest poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości to życie w przekonaniu, że sam fakt istnienia jest wystarczający, by tą wartość posiadać. Nie potrzebujemy niczego udowadniać i osiągać, by ją potwierdzić.

Poczucie wartości stanowi również fundament aktywności dziecka. To na nim jest ono w stanie budować. Jeżeli nie jest ono oparte o taką podstawę, dziecko nie czuje się potrzebne i nie ma przekonania, co to oznacza, to wtedy buduje na innych podstawach, na przykład na osiągnięciach. Problem jednak w tym, że nie jest w stanie działać stale na wysokich obrotach i nie ma gwarancji ciągłych sukcesów. Kiedy więc przychodzi słabszy okres, wtedy wali się również wizerunek samego siebie. I przeciwnie, kiedy opiera się na własnym człowieczeństwie, to bez względu na to, jakimi drogami toczy się jego życie, czuje się w nim bezpiecznie i czuje się potrzebne.

Afirmacja uczuć dziecka

Afirmacja to umiejętność utożsamiania się z uczuciami dziecka czyli akceptacja ich w takiej formie, w jakiej są i bez próby oceniania lub zmiany. Podejście to uwypukla fakt, że dzieci podobnie jako osoby dorosłe przeżywają uczucia, dodatkowo, ze względu na swój brak wiedzy i doświadczenia mają trudność w ich interpretacji, nazywaniu i wyjaśnianiu.

Błędy, jakie popełniamy

 • pocieszanie (teraz jesteś smutny, ale na pewno zaraz ci przejdzie),
 • dawanie rad (powinieneś być bardziej uważny, wtedy by ci się to nie przytrafiło),
 • odwracanie uwagi (O! Zobacz! Ptaszek leci),
 • bagatelizowanie (ta rana wcale nie jest taka duża żebyś tak płakał),
 • zaprzeczenia (nic takiego wielkiego się nie stało),
 • rozwiązanie za dziecko (jutro porozmawiam z twoim kolegą, żeby więcej tak się do ciebie nie odnosił),
 • tłumaczenie (każdy w twoim wieku się zakochiwał i z czasem mu to przechodziło).

Co mogę zyskać jako rodzic?

Trudność w radzeniu sobie z emocjami u dzieci wynika przede wszystkim z niedojrzałości mózgu. Nie są one w stanie oddzielić swojego działania od uczuć tak, jak potrafią to dorośli. Jeżeli więc będziemy próbowali problem obejść, to pojawi się on ponownie i z większą siłą. Dziecko będzie bardzie zdeterminowane z każdą kolejną próbą. W ten sposób tracimy cenny czas na starcia i dochodzenie swoich racji.

Rozwiązania

Rozwiązaniem jest odzwierciedlanie uczuć dziecka. Umiejętność dostrzegania tego, co ono przeżywa. W taki sposób będzie nabywało umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Podczas webinaru omówimy, w jaki sposób to robić w codziennych kontaktach z dzieckiem.

Akceptacja dziecka jako osoby

Akceptacja to przyjmowanie dziecka takim, jakim jest i tylko za to, że jest. To okazywaniem mu miłości bez względu na osiągnięcia i wyniki. Nawet w sytuacji, kiedy to co robi i myśli, nie jest zgodne z przekonaniami rodziców i nie spełnia ich oczekiwań.

Błędy, jakie popełniamy

 • generalizowanie (ty zawsze tak postępujesz, ty nigdy sobie z tym nie poradzisz),
 • etykiety (jesteś grzeczny, jesteś niegrzeczny, jesteś pilny, jesteś dobry),
 • ocenianie (twój rysunek jest ładny),
 • łatwiej akceptujemy dzieci, które spełniają nasze oczekiwania i pasują do naszego wzorca.

Co mogę zyskać jako rodzic?

Dziecko, które jest akceptowane bez względu na swoje osiągnięcia i powodzenia czuje się bezpiecznie w środowisku, w którym żyje. W związku z tym, chętniej się angażuje, jest otwarte i gotowe do współpracy. Z punktu widzenia rodzica wychowanie dziecka jest mniej angażujące i obciążające. Magia jednak nie bierze się z podporządkowania dziecka, ale z umiejętności zaspokojenia jego potrzeb.

Rozwiązania

Dzieci są tym, kim chcemy żeby były i zachowują się tak jak je — celowo lub nie celowo — traktujemy. Działa to jak samospełniająca się przepowiednia.

Rozwiązaniem jest ćwiczenie umiejętności patrzenia na własne dziecko w taki sposób, by go nie oceniać, nie kategoryzować i nie wydawać osądów. Wierzyć w niego nawet wtedy, gdy ono samo już przestaje to robić.

Podczas webinaru pokażę Ci jak to robić, by działało i nie wyglądało sztucznie.

Docenianie dziecka

Docenianie jest kolejnym etapem po akceptacji. Jeżeli w akceptacji afirmujemy dziecko, za to kim jest, to doceniamy, za to, co robi. Talenty i temperament to wyposażenie, z którym dziecko przychodzi na świat. Dostaje je na starcie zupełnie za darmo. Jednak samo ich posiadanie nie gwarantuje niczego i nie daje żadnej automatycznej przewagi nad innymi. Dopiero systematyczna praca jest w stanie z możliwości wykuć silne strony, a dzięki słabościom stworzyć nowe możliwości.

Błędy, jakie popełniamy

Mylimy talenty dziecka z jego osiągnięciami i tym, jak radzi sobie w szkole. Oceny i aktywność w nauce to tylko jeden z aspektów, w którym dziecko przejawia swoje predyspozycje. Oceny w szkole mierzą ułamek jego możliwości. Resztę rodzice powinni pomóc dziecku odnaleźć w sobie i rozwijać.

Co mogę zyskać jako rodzic?

W skupianiu się na dobrych stronach dziecka optymalizujemy nasze wychowanie. Nie mamy możliwości dbania i pilnowania każdego aspektu w jego rozwoju i wychowaniu. Brakuje nam na to czasu i nie mamy wystarczających umiejętności. W związku z tym warto się skupić tylko na tych działaniach, które dają najlepsze efekty w najkrótszym czasie. Tym obszarem są właśnie talenty dziecka. W nich uzyskuje ono najlepsze wyniki najmniejszym nakładem sił. Skupianie się na walce z jego wadami i niedoskonałościami jest stratą czasu. Żaden człowiek nie ma tak wysokiej efektywności w pokonywaniu swoich słabości jak w rozwijaniu talentów. Jest to też praca, która nigdy się nie kończy.

Rozwiązania

Wiedza o tym, jakie talenty może mieć dziecko, ułatwia ich szukanie.

Podczas webinaru wykorzystamy do tego test Gallupa, który ma swoją wersję również dla dzieci.

Jak oceniasz artykuł?

Kliknij na gwiazdkę by ocenić!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

%d bloggers like this: