fbpx

Jak skutecznie podzielić odpowiedzialność pomiędzy żonę i męża?

Jest taki postulat: mąż i żona powinni dzielić się odpowiedzialnością za rodzinę i dzieci. To założenie ma zmienić tradycyjny model rodziny na taki, który odpowiada współczesnym wyzwaniom. Jest to wizja utopijna, której realizacja skazuje małżeństwa na kilka kompromisów. Tym samym nie rozwiązuje problemu, z którym mierzą się małżeństw: jak zapewnić trwałość związku?